18/CT-TTg

  • Sẽ thành lập lực lượng cảnh sát du lịch 16:15 | 07/09/2013
  • Để cải thiện môi trường du lịch trong nước, ngày 4/9 vừa qua Thủ tướng đã có chỉ thị 18/CT-TTg , chỉ đạo các bộ ngành thực hiện một số nội dung trong quản lý du lịch.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn