Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

17/2013/TT-BTTTT

  • Hướng phát triển mới cho Bưu điện-văn hóa xã 09:16 | 14/08/2013
  • Nhằm giải quyết khó khăn cho các điểm Bưu điện – Văn hóa xã hiện nay, Bộ TTTT đã cho phép Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) được triển khai cung ứng thêm các dịch vụ khác tại các điểm này.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn