15/2014/QĐ-TTg

  • Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp mới 08:50 | 26/02/2014
  • Ngày 17/02/2014, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 15/2014/QĐ-TTg về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, VKSND tối cao, TAND tối cao, Văn phòng Quốc hội.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn