1477/BHXH-CSXH

Nghỉ thai sản 6 tháng, hưởng BHXH 4 tháng?

Nghỉ thai sản 6 tháng, hưởng BHXH 4 tháng?

(TVPL) - Dù ngày 23/4 BHXH Việt Nam đã có công văn hướng dẫn thực hiện việc chế độ thai sản 6 tháng, nhưng đến nay vẫn có nhiều địa phương chưa thực hiện vì lý do “chưa nhận được hướng dẫn” ?
Đã có hướng dẫn nghỉ thai sản 6 tháng
Được nghỉ thai sản 6 tháng từ ngày 02/01/2013

Xem thêm
Hướng dẫn chế độ thai sản 6 tháng

Hướng dẫn chế độ thai sản 6 tháng

Ngày 23/04/2013, Bảo hiểm xã hội đã có hướng dẫn chính thức về chế độ thai sản 6 tháng theo quy định của Bộ luật Lao động mới tại Công văn 1477/BHXH-CSXH.

Xem thêm