Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

1379/BHXH-BT

  • Tiền lương làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN 11:49 | 27/04/2016
  • Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 1379/BHXH-BT hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện ngày 20/4/2016 của BHXH Việt Nam. Cụ thể:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn