134/2016/NĐ-CP

  • Nhiều điểm mới trong quy định miễn thuế theo định mức 17:26 | 04/10/2016
  • Trên cơ sở quy định tại Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 , Nghị định 134/2016/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã dành 6 điều để quy định cụ thể các trường hợp miễn thuế theo định mức. Về cơ bản các quy định của các trường hợp ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn