Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

1313/QĐ-BHXH

  • Áp dụng mẫu thẻ BHYT mới từ 01/01/2015 17:32 | 03/12/2014
  • Hôm qua (02/12/2014), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), mã số ghi trên thẻ BHYT để áp dụng từ ngày 01/01/2015. Theo đó:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn