Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

1260/QĐ-BTTTT

  • Tuyên truyền nhân dân sử dụng truyền hình số 14:14 | 07/10/2013
  • Nhằm thực hiện truyền thông có hiệu quả chính sách của Nhà nước về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn