122/2015/NĐ-CP

  • Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương 2016 09:45 | 20/01/2016
  • Doanh nghiệp cần căn cứ vào Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 122/2015/NĐ-CP để xây dựng thang lương, bảng lương trong năm 2016. Cụ thể như sau: >> Quy định về tăng lương từ năm 2016 >> Tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH ...
  • Quy định mới về tăng lương từ năm 2016 14:28 | 02/01/2016
  • Trong năm 2016, nhiều quy định mới về tăng lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau: >> Các đối tượng được tăng lương từ ngày 01/5/2016

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn