12/2015/NĐ-CP

  • Trình phương án, thời điểm tăng lương vào tháng 3 năm sau 09:33 | 30/10/2015
  • Ngày 29/10, tại phiên họp thường kỳ tháng 10, Chính phủ thống nhất quan điểm hiện tại khó bố trí được nguồn tăng lương cho cán bộ công chức. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ tiếp tục tính toán để cân đối ngân sách và trình Quốc hội hội phương án và thời điểm ...
  • Quy định mới về thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân 13:03 | 15/02/2015
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Trong Nghị định mới ban hành này có nhiều điểm mới về thuế ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn