1184/TB-KBNN

  • Tỷ giá hạch toán USD tăng mạnh 14:36 | 02/06/2015
  • Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Đô la Mỹ (USD) tháng 6/2015 là 1 USD = 21.630 đồng (trong tháng 5 là 21.458 đồng).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn