Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

117/2013/NĐ-CP

  • UBND cấp xã sẽ tự chủ tài chính, biên chế 14:04 | 15/10/2013
  • Từ năm ngân sách 2014, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn bắt đầu áp dụng chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn