11/2016/TT-BYT

  • Mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc 08:41 | 21/05/2016
  • Ngày 11/5/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2016/TT-BYT quy định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở Y tế công lập. Theo đó:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn