Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

11/2013/TT-BXD

  • Dự án xây dựng phải báo cáo tiến độ định kỳ 15:46 | 16/08/2013
  • Từ quý IV năm 2013, các dự án bất động sản sẽ phải thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và tình hình kinh doanh theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-BXD.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn