1074/QĐ-TCHQ

  • Quy trình quản lý nợ thuế, nợ phạt của hải quan 09:48 | 04/04/2014
  • Ngày 02/4 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định 1074/QĐ-TCHQ ban hành quy trình “Quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu” áp dụng cho hải quan.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn