1037/QĐ-TTg

  • Điều chỉnh Quy hoạch Phát triển Cảng biển 11:39 | 02/07/2014
  • Ngày 24/06 vừa qua, Quyết định 1037/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển VN đến 2020, định hướng đến 2030 được ban hành, theo đó:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn