Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

  • Miễn, giảm thời hạn cải tạo không giam giữ 17:52 | 22/09/2012
  • Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ có thể được giảm 1 lần/năm, mỗi lần từ 03 đến 09 tháng; và giảm đến 2 lần trong năm nếu mắc bệnh hiểm nghèo hoặc lập được công

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn