Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

08/2016/NĐ-CP

  • Quy trình bầu Phó Chủ tịch, thành viên UBND 2016 15:17 | 27/01/2016
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2016/NĐ-CP Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND. Theo đó:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn