08/2014/TT-BTC

Kiểm định đăng ký lưu hành vắc xin: Thấp nhất 18,7 triệu đồng/lần

Kiểm định đăng ký lưu hành vắc xin: Thấp nhất 18,7 triệu đồng/lần

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế.

Xem thêm