06/2017/TT-BTC

  • Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn về quản lý thuế 17:35 | 03/02/2017
  • Ngày 20/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ). Toàn văn ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn