Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV

  • Hướng dẫn cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu công nghiệp 09:44 | 09/09/2015
  • Ngày 03/9/2015, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn