06/2013/TT-BTNMT

  • Danh mục ngành SX có nước thải chứa kim loại nặng 08:20 | 27/06/2013
  • Nhằm phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định 25/2013/NĐ-CP, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 06/2013/TT-BTNMT về danh mục các lĩnh vực, ngành sản xuất có nước thải chứa kim loại nặng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn