05/2015/TT-BXD

  • Quy định mới về xây dựng nhà ở 14:54 | 06/11/2015
  • Ngày 30/10/2015, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn