04/2014/NĐ-CP

  • Quy định về hóa đơn năm 2015 14:54 | 22/05/2015
  • (TVPL) - Hiện nay, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được thực hiện theo các văn bản sau:
  • Vướng quy định về hóa đơn 11:55 | 14/04/2014
  • Theo Cục Thuế TP.HCM, trong quá trình triển khai Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17-1-2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2014) tại địa bàn TP.HCM đã phát sinh vướng mắc.
  • Siết chặt quản lý sử dụng hóa đơn tự in, đặt in 15:36 | 21/01/2014
  • Ngày 17/1 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi một số điều về việc quản lý hóa đơn, trong đó có việc siết chặt điều kiện để doanh nghiệp được đặt in, tự in hóa đơn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn