ứng xử

  • Triển khai Bộ tiêu chí ứng xử gia đình trong năm 2017 14:37 | 31/03/2017
  • Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống nhằm khắc phục các vấn nạn liên quan đến hôn nhân - gia đình đang có chiều hướng gia tăng như hiện nay. Cụ thể:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn