Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

ủy quyền

  • Có thể ủy quyền ký hợp đồng lao động theo mùa vụ? 08:14 | 23/08/2019
  • Công ty ông Ngô Văn Thứ (Hà Nội) thường xuyên ký hợp đồng lao động thời vụ với nhiều người lao động. Để giảm thiểu việc ký kết hợp đồng thời vụ với nhiều người, công ty đề nghị một nhóm người ủy quyền lại cho một người là tổ trưởng ký. Ông Thứ hỏi, ...
  • Những việc không được ủy quyền 13:46 | 28/06/2019
  • Khi gửi tiền tiết kiệm lần đầu, trả lời chất vấn, công chứng di chúc, đăng ký kết hôn... bạn phải trực tiếp thực hiện.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn