Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  • 12 Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về nhân sự 09:25 | 21/11/2020
  • Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số Nghị quyết về nhân sự của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tại một số địa phương.
  • Danh sách dự kiến 18 nhân sự Thường vụ Quốc hội 14:45 | 21/07/2016
  • Trong phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 21/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn