Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

ốm đau

  • Điều kiện và mức hưởng chế độ ốm đau của NLĐ 09:12 | 28/09/2020
  • Theo Luật Bảo hiểm xã hội , NLĐ khi ốm đau nghỉ việc nếu đủ điều kiện quy định sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau. Tuy nhiên, không phải NLĐ nào cũng hưởng giống nhau. NLĐ nên lưu ý để hiểu rõ điều kiện và mức hưởng của mình.
  • Thanh toán trợ cấp ốm đau theo số ngày thực nghỉ 17:06 | 19/12/2018
  • Điều kiện hưởng chế độ ốm đau với người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.
  • Căn cứ để cấp Giấy chứng nhận bệnh tật 14:35 | 12/10/2018
  • Theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi xuất ngũ về gia đình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận bệnh ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn