đo lường

  • Thực hiện kiểm tra phương tiện đo trong sản xuất 14:40 | 08/04/2014
  • Cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện việc kiểm tra đối với Phương tiện đo, Phép đo và Lượng của hàng đóng gói sẵn trong sản xuất theo quy định tại Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn