điện tử

  • Thí điểm liên thông đơn thuốc điện tử quốc gia 15:54 | 21/12/2019
  • Toàn bộ đơn thuốc đã kê của các cơ sở y tế tại Hà Tĩnh, Hưng Yên được gửi lên đơn thuốc điện tử quốc gia. Bộ Y tế, Sở Y tế, đơn vị chủ quản đều quản trị các đơn thuốc đã kê này.
  • Nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã được điện tử hóa 10:51 | 10/07/2019
  • Với vai trò là đơn vị đầu mối, phối hợp với các bộ liên quan triển khai thực hiện các giải pháp cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã tích cực, chủ động cùng với các bộ triển khai các giải pháp đạt ...
  • Nghiên cứu cấp thẻ Bảo hiểm y tế điện tử 08:32 | 09/02/2017
  • Đó là một trong những yêu cầu tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ vừa ban hành về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn