Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

điểm tin tuần

  • Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 26 Năm 2020 08:21 | 06/07/2020
  • Quy định về nâng chuẩn trình độ giáo viên, chế độ đối với dân quân tự vệ… là những nội dung nổi bật tại các văn bản được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 29/6 - 05/7/2020); cụ thể:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn