điểm tin tuần

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 37 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 37 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 11 – 17/9/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới thuộc các lĩnh vực: thuế, BHXH, GD&ĐT... Đơn cử như sau:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 36 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 35 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 36 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 36 Năm 2017

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 04 – 10/9/2017):
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 35 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 34 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 35 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 35 Năm 2017

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật nhất được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 28/8 – 03/9/2017):
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 34 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 33 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 34 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 34 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 21 - 27/8/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật liên quan đến tiền lương, BHXH... Đơn cử như sau:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 33 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 32 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 33 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 33 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 14 - 20/8/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực. Đơn cử như sau:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 32 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 31 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 32 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 32 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 07 - 13/8/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực. Đơn cử như sau:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 31 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 30 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 31 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 31 Năm 2017

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản mới quy định về hoạt động tố tụng, đánh giá viên chức… được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 31/7 – 06/8/2017):
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 30 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 29 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 30 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 30 Năm 2017

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 24 – 30/7/2017):
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 29 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 28 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 29 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 29 Năm 2017

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 17 – 23/7/2017):
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 28 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 27 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 28 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 28 Năm 2017

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật được cập nhật trong tuần qua, bao gồm 12 Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 3 và các văn về lao động, bảo hiểm…:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 27 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 26 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 27 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 27 Năm 2017

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật quy định về hình sự, BHXH… được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 03 – 09/7/2017):
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 26 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 25 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 25 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 25 Năm 2017

Sau đây là 04 văn bản nổi bật nhất tuần qua (từ ngày 19 – 25/6/2017) mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 24 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 23 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 24 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 24 Năm 2017

Sau đây là 04 văn bản nổi bật nhất tuần qua (từ ngày 12 – 18/6/2017) mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 23 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 22 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 22 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 22 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 29/5 – 04/6/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới đáng chú ý thuộc nhiều lĩnh vực. Cụ thể:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 21 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 19 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 19 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 08 - 14/5/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản nổi bật liên quan đến đất đai, tố tụng và quyền trẻ em... Đơn cử như sau:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 18 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 17 Năm 2017

Xem thêm