điều chỉnh trợ cấp xã hội

  • Chi trả lương hưu, trợ cấp: Nhiều bất cập 08:09 | 29/09/2015
  • Trong khi những người nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động liên tục được điều chỉnh tăng lương, trợ cấp thì những người bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) vốn chịu nhiều thiệt thòi không được tăng trợ cấp nhiều năm qua. Ngoài ra, hiện ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn