Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

đổi giấy phép lái xe

  • Thủ tục điều chỉnh thông tin trên Giấy phép lái xe 09:13 | 04/08/2020
  • “Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý Giấy phép lái xe làm thủ tục đổi Giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong Giấy chứng ...
  • Hướng dẫn thủ tục đổi giấy phép lái xe sai tên 07:49 | 13/01/2017
  • Bà Phạm Thị Thu Tuyền (tỉnh Quảng Ngãi) thi lấy bằng lái xe A1 vào tháng 7/2016. Tuy nhiên, khi nhận bằng lái, bà phát hiện bị sai tên. Bà Tuyền hỏi, bà muốn sửa lại bằng lái xe có được không?

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn