đối tượng cư trú

  • Đề xuất cấp Giấy xác nhận thông tin cư trú cho công dân 08:01 | 06/03/2021
  • Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú 2020 về việc đăng ký cư trú; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng và trách nhiệm quản lý cư trú.
  • Thủ tục đăng ký tạm trú kèm mẫu tờ khai 10:23 | 14/10/2020
  • Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ. Thủ tục đăng ký tạm trú được quy định tại Thông tư 35/2014/TT-BCA , cụ thể:
  • Hướng dẫn thuế TNCN 2013 15:52 | 01/07/2013
  • Nhằm cụ thể hóa quy định về thuế TNCN hiện hành, Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung quan trọng sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn