Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

  • Hướng dẫn tạm thời đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 16:12 | 02/07/2015
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn 4332/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn áp dụng tạm thời thủ tục hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong khi chờ văn bản hướng dẫn Luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn