Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

đầu tư quỹ mở

  • Kiến nghị miễn thuế cho đầu tư vào quỹ mở 10:39 | 28/03/2012
  • UBCK dự kiến sẽ đề nghị Bộ Tài chính xem xét miễn thuế cho NĐT khi đầu tư vào quỹ mở nhằm tái cấu trúc cơ sở NĐT theo hướng gia tăng NĐT tổ chức, khuyến khích đầu tư dài hạn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn