Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

đầu tư

  • Thẩm quyền thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án 08:45 | 23/05/2020
  • Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định, làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt.
  • Chuyển nhượng vốn góp phải thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư? 14:36 | 13/06/2019
  • Công ty TNHH Maxcore được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp ngày 27/2/2010 với 100% vốn nhà đầu tư nước ngoài. Đầu năm 2019, Công ty thay đổi cơ cấu từ 100% vốn nước ngoài sang 100% vốn trong nước, chủ sở hữu chuyển nhượng vốn góp trong Công ...
  • Dự án PPP phải có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên 08:25 | 10/06/2019
  • Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan soạn thảo Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) , tổng hợp các ý kiến nhận được về quy mô dự án áp dụng PPP, đa số thống nhất tính cần thiết phải có hạn mức và kiến nghị áp dụng PPP đối với dự ...
  • Có thể bổ sung chi phí vào tổng mức đầu tư? 15:59 | 01/04/2019
  • Trường hợp trong quá trình lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, việc bổ sung các chi phí quản lý, chi phí đầu tư xây dựng vào tổng mức đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật về xây dựng xem xét quyết ...
  • Quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án đầu tư công ở nước ngoài 16:42 | 25/01/2019
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 107/2018/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn