đất ở

  • Tiêu chí đất vườn, ao được xác định là đất ở 09:22 | 03/01/2019
  • Bà Lê Thị Thanh Hoa (Gia Lai) hỏi: Tiêu chí xác định đất vườn, ao là “phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở và thuộc nhóm đất nông nghiệp”, vậy nhà ở này là "đang có" tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận hay "đang có" tại thời điểm hiện nay ...
  • Hạn mức đất ở tính thuế 08:47 | 16/10/2014
  • Theo phản ánh của bà Lê Thị Lý, hiện ở địa phương bà thực hiện thu thuế đất phi nông nghiệp đối với đất ở theo 2 mức thuế suất: mức 0,3% áp dụng cho diện tích đất trong hạn mức và 0,7% áp dụng cho diện tích vượt hạn mức. Bà Lý đề nghị được hướng dẫn ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn