đảng viên

  • 05 trường hợp đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 10:02 | 19/12/2018
  • Năm nay, việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo Hướng dẫn 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ...
  • Một số điều cần lưu ý khi sử dụng Thẻ đảng viên 16:01 | 05/11/2018
  • Mỗi đảng viên chính thức được cấp phát 01 Thẻ đảng viên. Thẻ đảng như một hình thức chứng nhận, được đảng viên sử dụng để biểu quyết như kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức,... thông qua các vấn đề quan trọng của chi bộ, đảng bộ.
  • Hướng dẫn thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp 16:46 | 30/10/2014
  • Doanh nghiệp có từ 03 người lao động là Đảng viên trở lên đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng theo quy định tại Nghị định 98/2014/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn