đảng viên

  • Đảng viên muốn sinh con thứ 3 phải biết quy định này 08:41 | 25/07/2019
  • Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017, Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 và Quy định 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 thì trường hơp Đảng viên có ý định sinh con thứ 3 cần phải cân nhắc và nắm vững những quy định sau:
  • Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức 07:44 | 20/06/2019
  • Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.
  • Mức đóng đảng phí đối với sinh viên là 3.000 đồng/tháng 15:55 | 04/04/2019
  • Bạn Trần Tâm (Tudoth***@gmail.com) thắc mắc: Em là sinh viên năm nhất vừa được kết nạp đảng tháng 02/2019. Anh/chị cho em hỏi: đảng phí em phải đóng hiện nay là bao nhiêu và có trường hợp nào được miễn không phải đóng không ạ?
  • 05 trường hợp đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 10:02 | 19/12/2018
  • Năm nay, việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo Hướng dẫn 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn