đại biểu Quốc hội

  • Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 184 16:01 | 04/03/2021
  • Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa ban hành Nghị quyết 64 /NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Không hạn chế người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội 08:04 | 25/02/2021
  • “Trong thời gian còn lại, ứng viên tại các địa phương khác vẫn có thể tiếp tục tự ứng cử theo quy định. Do vậy, số đại biểu tự ứng cử cũng có thể tăng thêm ở địa phương và cũng có thể ở cả Trung ương. Việc này không có hạn chế gì cả, miễn là ứng ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn