đại biểu HĐND

  • Không hạn chế người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội 08:04 | 25/02/2021
  • “Trong thời gian còn lại, ứng viên tại các địa phương khác vẫn có thể tiếp tục tự ứng cử theo quy định. Do vậy, số đại biểu tự ứng cử cũng có thể tăng thêm ở địa phương và cũng có thể ở cả Trung ương. Việc này không có hạn chế gì cả, miễn là ứng ...
  • Số lượng đại biểu HĐND các cấp sẽ giảm đi 16:21 | 15/07/2019
  • Đây là quan điểm nhận được đồng thuận giữa cơ quan soạn thảo (Chính phủ) và cơ quan thẩm tra (Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) khi tham mưu sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương .

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn