Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

đơn giá nhân công

  • Bộ Xây dựng giải đáp về giá nhân công theo Thông tư 01/2015 07:55 | 25/08/2015
  • Cần hiểu đúng và rõ hơn về đối tượng áp dụng của Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng và không có việc khi áp dụng hướng dẫn tại Thông tư 01 thì giá nhân công tính theo tháng của người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn