Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

đăng kiểm

  • Bổ sung 04 mẫu báo cáo trong lĩnh vực đăng kiểm 09:33 | 24/10/2020
  • Ngày 16/10/2020, Bộ GTVT ban hành Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • Đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới 08:26 | 25/06/2019
  • Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Trong đó, nêu rõ quy định đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn