đánh giá học sinh tiểu học

Sau đây là loạt bài viết về quy định đánh giá học sinh tiêu học tại Thông tư 22 và Thông tư 27:

  • Không còn bình bầu để khen thưởng học sinh tiểu học 15:06 | 29/09/2016
  • Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/09/2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Theo đó:
  • Giáo viên tiểu học được chấm điểm học sinh từ ngày 06/11/2016 14:19 | 28/09/2016
  • Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. >> TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ 2017
  • Thông tư 30: Ai lúng túng? 16:18 | 07/02/2015
  • Việc bỏ đánh giá bằng điểm số thay bằng nhận xét vào trường học đang gặp nhiều vướng mắc với áp lực quá tải cho giáo viên. Nhưng điều này không hẳn xuất phát từ sự lúng túng của đội ngũ nhà giáo.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn