Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

đánh giá

  • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN 17:19 | 19/11/2013
  • Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 158/2013/TT-BTC hướng dẫn về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DN do nhà nước làm chủ sở hữu hoặc DN có vốn nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn