Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

đào tạo

  • 06 đối tượng được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại 08:11 | 25/09/2020
  • Hiện hành, cá nhân phải tham gia khoá đào tạo nghề Thừa phát lại để được xem xét bổ nhiệm làm Thừa phát lại. Tuy nhiên, Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định có 06 đối tượng được miễn tham gia khoá đào tạo này, cụ thể:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn