Điểm tin tuần 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 26 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 26 Năm 2017

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản mới quy định về việc tăng lương, giải quyết vướng mắc trong hoạt động khám chữa bệnh BHYT… được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 26/6 – 02/7/2017):
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 25 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 24 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 23 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 23 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 05 – 11/06/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực. Đơn cử như sau:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 22 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 21 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 15 – 21/5/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực. Đơn cử như sau:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 19 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 18 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 19 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 19 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 08 - 14/5/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản nổi bật liên quan đến đất đai, tố tụng và quyền trẻ em... Đơn cử như sau:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 18 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 17 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 17 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 17 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 24 – 30/4/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số văn bản nổi bật về tiền lương, BHXH… đơn cử như sau:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 16 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 15 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 16 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 16 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 17 – 23/4/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số văn bản nổi bật về BHXH, kế toán và lao động; đơn cử như sau:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 15 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 14 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 15 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 15 Năm 2017

Trong tuần qua (Từ ngày 10 – 16/4/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số văn bản nổi bật về bảo hiểm thất nghiệp, xây dựng, giáo dục và tố tụng, đơn cử:
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 14 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 13 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 14 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 14 Năm 2017

Sau đây là những chính sách mới nổi bật THƯ VIỆN PHÁP LUẬT vừa cập nhật được trong tuần qua (từ ngày 03 - 09/4/2017):
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 13 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 12 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 13 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 13 Năm 2017

Trong tuần qua (Từ ngày 27/3 – 02/4/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số văn bản nổi bật về Giáo dục, Thương mại, Y tế… Đơn cử như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 12 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 11 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 12 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 12 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 20 – 26/3/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số văn bản mới về tố tụng, xử phạt vi phạm hành chính, xây dựng, chính sách người có công như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 11 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 10 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 11 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 11 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 13 – 19/3/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số Thông tư mới quan trọng thuộc lĩnh vực thuế, xuất nhập khẩu và giáo dục như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 13 đến ngày 19/3/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 10 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 09 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 10 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 10 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 06 – 12/3/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số văn bản mới quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 06 đến ngày 12/3/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 09 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 08 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 09 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 09 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 27/02 – 05/03/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về thuế, phí... Đơn cử như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 27/02 đến ngày 05/3/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 08 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 07 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 08 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 08 Năm 2017

Trong tuần qua (từ 20 – 26/02/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về xây dựng, lao động… Đơn cử như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 07 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 06 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 07 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 07 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 13 – 19/02/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số văn bản mới quan trọng liên quan đến lệ phí, thuế, kế toán, lao động… Đơn cử như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2016
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 06 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 05 Năm 2017

Xem thêm

12