Đảng lãnh đạo

  • 23:00 | 21/02/2012
  • Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi cần tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý, làm rõ thêm vai trò lãnh đạo của Đảng; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến quyền con người...
  • 08:17 | 02/02/2012
  • - Bàn về vấn đề đoàn kết trong Đảng, nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp khẳng định tầm quan trọng của việc Đảng phải chọn đúng cán bộ có đức, tài, bản lĩnh. Bởi theo ông, khi tồn tại chuyện "người chưa giỏi chỉ huy người giỏi", nội bộ sẽ không bao giờ ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn