Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Đăng ký doanh nghiệp

  • Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần (mới nhất) 08:08 | 21/10/2020
  • Ngày 19/10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó, thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần được quy định như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn