Đính chính

  • Bộ Công an sửa điều 38 Thông tư 28/2014/TT-BCA 15:21 | 29/08/2014
  • Bộ Công an vừa ban hành Quyết định 4740/QĐ-BCA đính chính Thông tư 28/2014/TT-BCA về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Theo đó, chỉnh sửa Điều 38 như sau:
  • Đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC 09:30 | 22/08/2014
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1989/QĐ-BTC đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, chỉnh sửa các nội dung sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn